Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

 

Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cùng 279 đại biểu chính thức đại diện cho gần 500 nghìn cán bộ, đoàn viên, người lao động trong tỉnh Bắc Ninh.

Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội đánh giá: Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Luôn hướng hoạt động về cơ sở, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý kinh tế - xã hội; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện. Các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở đạt kết quả cao; công tác nữ công; kiểm tra, giám sát; tài chính Công đoàn được đẩy mạnh; công tác xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn đạt kết quả tích cực…

Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa XVI cũng thông qua mục tiêu nhiệm kỳ 2023-2028 là: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tập trung thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, người lao động; trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; phát huy các mô hình hiệu quả nhằm thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập Công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, toàn diện, xây dựng tỉnh Bắc Ninh văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh đề ra 7 nhóm chỉ tiêu thực hiện hằng năm; 4 chỉ tiêu nhiệm kỳ và 5 đề án lớn, 3 khâu đột phá.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật của các cấp Công đoàn trong tỉnh nhiệm kỳ qua, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn cả nước và sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.

Các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Công đoàn các cấp cần sớm có giải pháp khắc phục; nhất trí cao với mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ tới. Để Nghị quyết Đại hội sớm lan tỏa, hiện thực hóa trong thực tiễn, các đồng chí đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa XVII ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trực thuộc cụ thể hóa thành chương trình công tác phù hợp với từng địa bàn, cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao tặng Công đoàn tỉnh Bắc Ninh bức trướng với dòng chữ " Đổi mới, sáng tạo vì người lao động, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, văn minh hiện đại (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

 

Với đặc điểm tỉnh Bắc Ninh có diện tích nhỏ, số lượng đoàn viên, người lao động đông, vai trò của Công đoàn các cấp trong tỉnh có vị trí hết sức quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cấp Công đoàn không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Bắc Ninh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII bầu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 11 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 10 đồng chí. Đại hội bầu 14 đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh khóa XVI được tín nhiệm tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 được khen thưởng./.