Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại buổi Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (thứ hai từ trái qua) tặng lẵng hoa chúc mừng Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh. (Ảnh: Anh Tuấn)

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Ảnh: Anh Tuấn)
Lãnh đạo các thời kỳ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên trái) chúc mừng (Ảnh: Anh Tuấn)


Sau hơn 20 năm tái lập, bộ máy tổ chức và hoạt động của ngành Tuyên giáo tỉnh Bắc Ninh không ngừng được củng cố, phát triển, đổi mới phương thức hoạt động. Ban đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là công tác tổ chức quán triệt, học tập và cụ thể hóa nghị quyết của Đảng theo hướng phù hợp, sát thực, hoạt động tuyên truyền thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Nhân dân.

Đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Anh Tuấn)


Theo đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo tỉnh ngày càng đông đảo luôn xứng đáng là những chiến sỹ trung kiên trên mặt trận tư tưởng, công tác tuyên giáo đã góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn lịch sử.

Nhiều đồng chí đã trưởng thành và giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan đảng, chính quyền của tỉnh; khẳng định được bản lĩnh chính trị, thể hiện năng lực tham mưu, nhạy bén, sáng tạo, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Anh Tuấn)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến biểu dương và ghi nhận những đóng góp của ngành Tuyên giáo với sự phát triển chung của tỉnh. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Tuyên giáo tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng vấn đề, vững vàng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện tốt phương châm “toàn Đảng và cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trước mắt tập trung tuyên truyền về thành công Đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tổng kết thực tiễn... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh. (Ảnh: Anh Tuấn)

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Tuyên giáo được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, “Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng”./.

Anh Tuấn