Bản đồ Covid-19 tỉnh Bắc Ninh ngày 9/8/2021

 

Đây là những tín hiệu vui đáp lại nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị trong suốt 3 tháng qua, mở rộng cơ hội để đưa Bắc Ninh trở lại cuộc sống bình thường mới.

Nhìn lại hơn 3 tháng chống dịch COVID-19 với những làn sóng dịch gối nhau, có nguồn lây khác nhau có thể thấy diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh rất đa dạng. Song với sự nỗ lực và với  quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, dịch COVID-19 về cơ bản được khống chế, đẩy lùi. Tuy vậy, tình hình dịch bệnh trong nước và một số tỉnh, thành phố lân cận vẫn đang tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Mỗi người dân hãy tiếp tục là một chiến sĩ chống “giặc” COVID-19 bằng cách tuân thủ nghiêm 5K, không chủ quan, lơ là kể cả khi đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

 

Minh Tùng