Ngoài ra, còn có Cờ thi đua của UBND tỉnh: 54 tập thể; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 280 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 60 cá nhân; Bằng khen toàn diện và Bằng khen phong trào: 202 tập thể và 441 cá nhân.Ngày 12/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức hội nghị xét thưởng thành tích tổng kết năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hương giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng)

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đề nghị các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ rà soát danh sách và hoàn thiện hồ sơ của các tập thể, cá nhân đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp theo thẩm quyền./.

PV