Văn bản gửi đến các bộ, ngành, địa phương để góp ý từ ngày 4/8 - 4/10 nêu rõ Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 350 m2 đến 400 m2.

Cấp Bộ trưởng hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau: Nhà liền kề diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140 m2 đến 160 m2.

Trong khi đó, các Thứ trưởng, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 m2 đến 140 m2.

Còn các đối tượng khác, dự thảo nêu rõ sẽ được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80 m2 đến 100 m2.

Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với địa phương, dự thảo quy định Bí thư Tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau: Nhà liền kề diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140 m2 đến 160 m2.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp tương đương được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 m2 đến 140 m2.

Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng về tiêu chuẩn nhà ở công vụ mà Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đóng góp, Bí thư Tỉnh ủy được bố trí nhà ở công vụ tương đương cấp Bộ trưởng. (Ảnh: Khu nhà công vụ Hoàng Cầu, thành phố Hà Nội)

Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở, chuyên viên cao cấp, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tương đương trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80 m2 đến 100 m2.

Các chức danh chuyên viên chính, công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 30 m2 đến 45 m2 (không kể diện tích công trình phụ).

Các chức danh công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm chuyên môn là chuyên viên đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí được bố trí gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 25 m2 đến 30 m2 (không kể diện tích công trình phụ); diện tích bình quân tối thiểu 12 m2/người.

Dự thảo còn nêu về thời gian thuê, trang bị nội thất, bảo hành bảo trì, quản lý vận hành, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân…

Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, dự thảo nêu rõ: Bộ Quốc phòng căn cứ quyết định này xây dựng tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng, phối hợp với Bộ Xây dựng để thống nhất về đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn nhà ở công vụ trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ Công an căn cứ quyết định này xây dựng tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng công an Nhân dân, phối hợp với Bộ Xây dựng để thống nhất về đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn nhà ở công vụ trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cả nước hiện có hơn 75.000 căn, nhà công vụ

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 30/6, cả nước có 75.694 căn, nhà (phòng) công vụ với tổng diện tích là hơn 2,8 triệu m2, trong đó có 50 căn biệt thự, tương ứng 20.965 m2; 19.866 căn chung cư, tương ứng trên 1,5 triệu m2; 55.778 căn liền kề, tương ứng gần 1,27 triệu m2.

Tổng quỹ nhà ở công vụ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương là 19.771 căn tương ứng trên 1,56 triệu m2 (bao gồm: 32 căn biệt thự, tương ứng 16.110 m2; 18.015 căn chung cư, tương ứng hơn 1,4 triệu m2; 1.724 căn nhà liền kề, tương ứng 113.689 m2).

Tổng quỹ nhà ở công vụ của các địa phương là 55.923 căn, tương ứng trên 1,26 triệu m2 (bao gồm: 18 căn biệt thự, tương ứng 4.855 m2; 1.851 căn chung cư, tương ứng 106.547 m2; 54.054 căn nhà liền kề, tương ứng hơn 1,15 triệu m2)./.

PV