Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Anh Tuấn chủ trì Hội nghị (Ảnh: Hoài Anh)

 

Ngày 4/4, Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận Bắc Ninh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tiến độ triển khai dự án. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng và lãnh đạo các sở, ngành, UBND thành phố Bắc Ninh, thị xã Quế Võ, Thuận Thành cùng tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh, đến thời điểm này, dự án thành phần 1.3, gói thầu thực hiện các hạng mục công trình ngầm, nổi, dịch chuyển đường điện đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giảm thời gian thực hiện từ 360 ngày xuống còn 80 ngày, dự kiến lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công trong tháng 5; cơ bản hoàn thành thu hồi đất nông nghiệp và di chuyển mồ mả; có 1 khu tái định cư đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng; 1 khu đang triển khai xây dựng; 10 khu còn lại đang trong giai đoạn lập quy hoạch phân khu.

Dự án thành phần 2.3, gói thầu số 14 đang thi công; gói thầu số 15 đã lựa chọn nhà thầu, dự kiến thi công đầu tháng 4; gói thầu số 16 đang lựa chọn nhà thầu, dự kiến thi công vào tháng 4 hoặc tháng 5.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Đánh giá, ghi nhận các ngành, địa phương đã tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển mộ chí, bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có dự án đi qua và sở, ngành liên quan phải xác định đây là dự án trọng điểm quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nên tập trung cao chỉ đạo thực hiện. Khẩn trương rà soát số liệu chính xác diện tích đất ở, đất trang trại, đất giao trái thẩm quyền, đất nền… và số hộ dân bị ảnh hưởng. Trên cơ sở đó, giao Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, thị xã Quế Võ, Thuận Thành trực tiếp chỉ đạo và xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về tiến độ giải phóng mặt bằng, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 12/4.

Gói thầu số 14, dự án thành phần 2.3, đoạn qua địa phận thị xã Thuận Thành khẩn trương thi công (Ảnh: Hoài Anh)

 

Đối với những vướng mắc, khó khăn chung, Ban Chỉ đạo tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh định kỳ 2 tuần/lần tổ chức họp, đôn đốc, tháo gỡ cho các địa phương liên quan; chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông- chủ đầu tư khẩn trương rà soát, triển khai dự án thành phần 2.3 bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra; phối hợp với các sở, ngành sớm triển khai thực hiện các dự án hoàn trả hạng mục công trình ngầm, nổi, dịch chuyển đường điện để tạo mặt bằng thi công. Sở Xây dựng thống nhất địa điểm và sự phù hợp Quy hoạch phân khu đối với các dự án tái định cư; xem xét bố trí tái định cư từ các dự án đấu giá theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính tham mưu cho tỉnh và báo cáo các cơ quan Trung ương có chính sách tháo gỡ đối với đất giao trái thẩm quyền, đất trang trại, đất vườn…; xem xét thu hồi đất xen kẹp giữa đường sắt Lim - Phả Lại và đường Vành đai 4. Sở Tài chính xem xét chính sách hỗ trợ tạm cư cho các hộ tái định cư theo quy định.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu Sở Giao thông vận tải - cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện và vướng mắc, khó khăn của các địa phương, đơn vị để tập trung tháo gỡ, triển khai dự án đạt tiến độ, yêu cầu đặt ra./.

PV