Toàn cảnh lớp tập huấn.

Chiều 12/10, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh tổ chức tập huấn công tác cập nhật tin bài, tài liệu đa phương tiện; Tạo lập Banner tuyên truyền, chuyên trang, chuyên mục trên Cổng TTĐT cho các Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên của Cổng TTĐT các địa phương, sở, ban ngành; các xã, thị trấn trong tỉnh Bắc Ninh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Luyến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Đăng Hoà, Giám đốc Cổng TTĐT tỉnh, Phó Trưởng Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh; các thành viên Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh và Cổng TTĐT các sở, ban, ngành, địa phương. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Văn Luyến nhấn mạnh, những năm gần đây, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm tới chất lượng hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT của các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu tham dự được phổ biến nội dung Nghị định 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; Quyết định 96/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh và Cổng TTĐT thành phần (các sở, ban ngành và các địa phương); Kế hoạch số 2818/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai các nhiệm vụ về Thông tin điện tử năm 2023.

Tiếp đó, lãnh đạo Cổng TTĐT tỉnh sẽ hướng dẫn các phóng viên, biên tập Cổng TTĐT tỉnh và Cổng TTĐT thành phần quy trình cập nhật tin bài, tài liệu đa phương tiện; Tạo lập Banner tuyên truyền và tạo lập chuyên trang, chuyên mục trên Cổng TTĐT.

Lớp tập huấn giúp các phóng viên, biên tập Cổng TTĐT tỉnh và Cổng TTĐT thành phần có sự liên kết chặt chẽ, kịp thời hơn trong việc cập nhật, phổ biến chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của tỉnh và các địa phương tới người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, tăng cường quảng bá, giới thiệu thành tựu trên các mặt: Chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế,... của tỉnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng tới công chúng trong và ngoài tỉnh./.

TL