Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho các em học sinh Trường THPT Lý Nhân Tông.

Tại tỉnh Bắc Ninh, chương trình được ngành Bảo hiểm xã hội triển khai tích cực qua đó giúp ngày càng nhiều người được thụ hưởng chính sách bảo hiểm. Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội.

Để giúp ngày càng nhiều người dân thụ hưởng chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình của Đảng và Nhà nước về Bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cũng ban hành nhiều chính sách đặc thù, hỗ trợ kinh phí tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng trên địa bàn.

Bằng sự quyết tâm của các cấp, các ngành tỷ lệ người tham gia bảo hiểm trên địa bàn tỉnh đạt khá cao, nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Theo đó, đến nay, toàn tỉnh có 11.020 đơn vị tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó số đơn vị tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc 9.367 đơn vị; số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đạt 1.371.597 người. Riêng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, toàn tỉnh hiện có 14.426 người tham gia. Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt trên 94% dân số.

Mặc dù vậy, hiện nay trong tỉnh còn nhiều người khó khăn chưa tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế nên việc phát động và triển khai chương trình “Tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn” là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Theo bà Nguyễn Việt Châu, Phó trưởng Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng (Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh), Chương trình “Tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn” có ý nghĩa rất lớn. Chương trình cũng hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đồng thời từng bước hiện thực hóa mục tiêu “Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân”.

Chương trình đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, viên chức trong ngành bảo hiểm. Ngay trong lễ phát động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh và các huyện, thành phố trong tỉnh trích quỹ hoạt động từ thiện để tặng 10 sổ Bảo hiểm xã hội (mỗi sổ có giá trị tương ứng 1.980.000 đồng đóng theo phương thức 6 tháng) và 20 thẻ Bảo hiểm y tế (mỗi thẻ có giá trị tương ứng 804.600 đồng hạn sử dụng 12 tháng từ tháng 1-2023), cho người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo.../.

TL