(Ảnh minh họa: Nguồn bacninh.gov.vn)

 

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, chỉ đạo và từng bước đi vào nề nếp. Trách nhiệm của cán bộ, công chức và ý thức của người dân có chuyển biến tích cực; nhiều công trình xây dựng mới, hiện đại tạo được điểm nhấn, góp phần tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan đô thị của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Nhiều khu vực đô thị còn thiếu thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; vẫn còn tình trạng công trình xây dựng không phép hoặc sai phép, không phù hợp với quy hoạch được duyệt; đặc biệt đã có những hộ gia đình, cá nhân tự ý chia thửa đất ở để phân lô, bán nền trái quy định, xây dựng nhà trọ cho công nhân không đảm bảo chất lượng, an toàn phòng cháy và chữa cháy…

Nhằm tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân, chủ đầu tư biết và thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, quy hoạch với nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định quy hoạch, thiết kế xây dựng công trình, cấp phép xây dựng theo phân cấp; đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao, phục vụ tốt công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch mới được duyệt. Đồng thời, tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã quá hạn, không còn phù hợp; đẩy mạnh công tác lập, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị; xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu của địa phương.

Thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện. Tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về xây dựng, nhà ở, phòng cháy chữa cháy, môi trường (đặc biệt là các công trình nhà ở cho thuê, kinh doanh dịch vụ có quy mô từ 7 tầng trở lên tại các khu vực đô thị và nông thôn)./.

MT