Tỉnh Bắc Ninh sẽ có thêm khu đô thị sinh thái 766ha ở phía tây huyện Thuận Thành.

Theo phê duyệt, dân số dự kiến của khu đô thị sinh thái phía tây huyện Thuận Thành khoảng 30.000 - 35.000 người; dân số hiện trạng khoảng 15.012 người (xã Đại Đồng Thành khoảng 12.337 người và thôn Đông Khê, Đạo Tú xã Song Hồ khoảng 2.675 người).

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm hình thành khu đô thị đa chức năng có quy mô cấp vùng tỉnh, là khu đô thị du lịch văn hóa, sinh thái, vui chơi giải trí; bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trong khu vực, kết nối các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh để khai thác du lịch…

Khu đô thị gồm các phân khu chức năng: Khu đô thị du lịch văn hóa cội nguồn Việt hàng ngàn năm lịch sử, dự kiến quy hoạch các khu chức năng gắn với truyền thuyết Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân – Âu Cơ, con Rồng cháu tiên và các đời vua Hùng Vương; khu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị quần thể di tích lịch sử Lăng và đền thờ Kinh Dương Vương; khu công viên vui chơi giải trí và du lịch.

Được biết, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Tiên Du (đô thị Lim mở rộng). Vị trí dự án thuộc địa bàn huyện Tiên Du, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của Thị trấn Lim và 3 xã: Phú Lâm, Nội Duệ và Liên Bão.

Diện tích lập quy hoạch khoảng 2.787ha (Thị trấn Lim khoảng 509,82ha, xã Liên Bão khoảng 690,48ha, xã Nội Duệ khoảng 375,26ha và xã Phú Lâm khoảng 1212,18ha).

Dân số hiện trạng đến tháng 4/2019 khoảng 51.606 người; dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 100.000 người.

Mục tiêu của dự án là hợp nhất 3 đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt thành một đồ án quy hoạch; rà soát, bổ sung những nội dung còn thiếu, điều chỉnh những nội dung còn bất cập và quy hoạch phần diện tích còn lại thuộc các xã: Nội Duệ, Liên Bão và Thị trấn Lim để quy hoạch đô thị Tiên Du đáp ứng tiêu chuẩn loại IV.

Trong tương lai, nơi đây sẽ hình thành trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế của huyện Tiên Du, đồng thời là trung tâm thương mại, văn hóa, y tế, đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, du lịch, vui chơi giải trí, hướng tới đô thị thông minh, đô thị xanh./.

TL