Sau một thời gian xây dựng, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị, PC Bắc Ninh đã phối hợp với Liên danh Công ty Cổ phần Anh Dũng - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VMC Hà Nội - Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện Hoàng Phát (nhà thầu thi công) và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức đấu nối, nghiệm thu, đóng điện thành công tất cả 04 xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Yên Phong 2 (E27.16).

TBA 110kV Yên Phong 2 (2x63.000kVA-110/38,5/23kV)

Các xuất tuyến trung thế 22kV sau TBA 110kV Yên Phong 2 sẽ góp phần cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, tạo phương thức cấp điện linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các thành phần phụ tải cho KCN Yên Phong II-C và các vùng lân cận.

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng dự án trên đã thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của ngành điện từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung, đặc biệt là KCN Yên Phong II-C, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Yên Phong nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung./.

PV