Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nghiên cứu, đề xuất nội dung cụ thể liên quan đến việc lập nhóm Zalo kiến nghị của công nhân.

Đây là chỉ đạo của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị họp bàn về kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh diễn ra sáng 24/6.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Theo Kế hoạch, Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh dự kiến diễn ra đầu tháng 7/2021 theo hình thức trực tuyến tại 04 điểm cầu (Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp), trong khi đó Hội nghị đối thoại doanh nghiệp dự kiến vào Quý III/ gồm 02 cuộc đối thoại với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước theo hình thức trực tuyến. Địa điểm tổ chức tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố; tại các doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, đại diện các Sở, ngành tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến việc đổi tên Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cách thức tổ chức Hội nghị, Hội thảo; việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; thành lập nhóm zalo tiếp nhận ý kiến phản ánh của công nhân trong các khu công nghiệp…

Phát biểu kết luận Hội nghị, trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn thống nhất đổi tên "Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh" thành "Hội nghị cải tiến các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương" (PCI, PAPI, PAR Index, ICT Index); thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến vào ngày 10/7 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện; giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh chuẩn bị các nội dung liên quan đến nội dung nâng cao năng lực cạnh tranh PCI, PAPI; Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung liên quan đến chỉ số ICT Index; Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung liên quan đến chỉ số PAR Index.

Bên cạnh đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xây dựng kịch bản chương trình theo cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến đối với Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp FDI dự kiến ngày 17/7 và Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong nước vào ngày 19/7. Đồng thời, tham mưu về Hội nghị xúc tiến đầu tư, đề xuất khởi công khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh II và khu công nghiệp Thuận Thành I gắn với trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 2 khu công nghiệp này./.

PV