Bắc Ninh phấn đấu đến cuối năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50% 
(Ảnh minh họa: Báo Hanoimoi)

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng vừa ký, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế địa phương với mức tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành thói quen của người dân; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt. Đồng thời, giúp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trọng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; minh bạch hóa các giao dịch thanh toán… Qua đó, đáp ứng nhu cầu thanh toán thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân; góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%; từ 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; 100% hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hiện đại… sử dụng linh hoạt các phương thức thanh toán điện tử, tiện ích thanh toán trên nền tảng di động, ví điện tử, QR code, POS, thẻ tín dụng...

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan tham gia xây dựng, hoàn thiện, triển khai các văn bản quy định về hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, kịp thời nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác để cung ứng dịch vụ thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả cho tổ chức, cá nhân. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử.

Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên nền tảng số hóa, đảm bảo an toàn, bảo mật, mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng. Phát triển thanh toán điện tử trong thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn; đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực dịch vụ hành chính công. Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán./.

KL