Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh khuyến nghị người nộp thuế nên kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua phương thức điện tử (Ảnh minh họa: IT)

 

Theo đó, người nộp thuế thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế (họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân) thông qua một trong ba cách sau: phương thức điện tử qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc đăng nhập qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; gián tiếp qua cơ quan chi trả thu nhập; trực tiếp với cơ quan Thuế.

Để bảo đảm thông tin cá nhân được chính xác, Cục Thuế tỉnh khuyến nghị người nộp thuế nên kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua phương thức điện tử.

Đây là nội dung trong kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, nhằm đồng bộ dữ liệu về thuế với dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế, bảo đảm mỗi cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trọn đời./.

PV