Cũng như các năm trước, Báo cáo PAPI 2020 cung cấp kết quả chi tiết về hiệu quả hoạt động của các tỉnh, thành phố trên 08 chỉ số nội dung, bao gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; và quản trị điện tử, cũng như điểm PAPI tổng hợp.

Toàn cảnh lễ công bố 

Theo đó, không có tỉnh, thành phố nào trong số 63 địa phương nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất ở cả tám chỉ số nội dung thành phần kể trên. Đáng chú ý, khi xét điểm PAPI tổng hợp, tỉnh Bắc Ninh đạt 45,31 điểm (tăng 3,23 điểm so với năm 2019), xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố (tăng 46 bậc). Cụ thể, có 6 trục nội dung thuộc nhóm tỉnh có điểm số cao nhất, đó là: tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,42 điểm; công khai, minh bạch đạt 5,9 điểm; trách nhiệm giải trình với người dân đạt 5,27 điểm; Thủ tục hành chính công đạt 7,64 điểm; cung ứng dịch vụ công đạt 7,28 điểm; quản trị điện tử đạt 3,45 điểm.

1 trục nội dung thuộc nhóm tỉnh có điểm số trung bình cao là Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 7,18 điểm và 1 trục nội dung thuộc nhóm tỉnh có điểm số thấp nhất là Quản trị môi trường đạt 3,17 điểm.

Như vậy, sau 1 năm rơi xuống nhóm tỉnh/thành phố có điểm thấp nhất cả nước, tỉnh Bắc Ninh đã quay trở lại nhóm 16 tỉnh/thành phố đạt điểm số cao nhất về chỉ số PAPI.

Người dân đánh giá cao việc cung ứng các dịch vụ công và giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước (Ảnh: bacninh.gov.vn)

Theo bảng xếp hạng chung cả nước, tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu với 48,81 điểm; tiếp đến là tỉnh Đồng Tháp đạt 46,96 điểm; tỉnh Thái Nguyên đạt 46,47 điểm. Tỉnh Lâm Đồng xếp cuối cùng với 38,62 điểm.

Được triển khai từ năm 2009 đến nay, Chỉ số PAPI là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam tập trung tìm hiểu hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân với dữ liệu được thu nhập thường niên. Báo cáo năm 2020 phản ánh ý kiến đánh giá của hơn 14 nghìn người dân được chọn ngẫu nhiên trong dân cư Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Qua hai năm 2019 và 2020, kết quả phân tích PAPI 2020 cho thấy, chỉ có tỉnh Thái Nguyên cải thiện điểm số ở nhiều chỉ số thành phần nhất (6 chỉ số), xếp sau là tỉnh Bắc Ninh và Bình Định (5 chỉ số), và địa phương khác là Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Tháp (4 chỉ số).

Báo cáo cũng ghi nhận hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ liên tục được cải thiện. Kết quả trình bày cho thấy, kể từ năm 2016, lĩnh vực kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực công đã được cải thiện đáng kể qua từng năm. Trách nhiệm giải trình với người dân cũng từng bước được cải thiện trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày càng có nhiều người dân tương tác với chính quyền cấp cơ sở, nhất là với trưởng thôn/tổ trưởng dân phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân.


Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, bà Caitlin Wiesen cho biết, những phát hiện nghiên cứu nổi bật từ Báo cáo PAPI 2020 là hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong hai nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021; trải nghiệm tiếp cận dịch vụ công của người tạm trú tại các tỉnh tiếp nhận nhiều nhập cư; và quan điểm của cử tri về vai trò lãnh đạo của phụ nữ. Được công bố đúng vào thời điểm Chính phủ bắt đầu nhiệm kỳ mới, PAPI cung cấp dữ liệu sâu rộng về trải nghiệm người dân trong quá trình tương tác với bộ máy chính quyền các cấp của 63 tỉnh, thành phố. PAPI cũng là thước đo quan trọng để các tỉnh, thành phố xem xét và cải thiện hơn nữa hiệu quả hoạt động ở tám lĩnh vực quản trị và hành chính công.

Còn Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie ghi nhận, báo cáo cũng cho thấy có mối tương quan tích cực giữa quản trị tốt và hiệu quả trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Nói cách khác, quản trị tốt rất quan trọng. Trong thời gian tới, với quản trị công tốt, Việt Nam sẽ ứng phó hiệu quả với những tình huống khẩn cấp bất ngờ khác, đại sứ Australia nhấn mạnh.

Năm 2020, hơn 14.700 người dân và cũng là cử tri đã tham gia khảo sát PAPI. Đây là số lượng người dân tham gia đông nhất kể từ khi khảo sát được thực hiện trên toàn quốc lần thứ nhất vào năm 2011.

Đây cũng là lần đầu tiên khảo sát thu thập ý kiến của người dân đăng ký tạm trú. Hơn 300 người di cư đã được khảo sát tại sáu tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, và Bình Dương. Thông tin này giúp các cấp chính quyền hiểu rõ hơn về tác động của di cư trong nước đối với hiệu quả quản trị và hành chính công của địa phương. Dữ liệu này rất quan trọng trong việc xây dựng các giải pháp quản trị bao trùm, không để người dân di cư bị bỏ lại phía sau.

Đại diện UNDP cho rằng, nỗ lực xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân số hóa hiện nay là những bước đi đúng hướng của Chính phủ. Một mã số nhận dạng thống nhất sẽ tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cận quản trị và dịch vụ công một cách bình đẳng, bất kể nơi cư trú của họ trong phạm vi Việt Nam, bà Wiesen khuyến nghị./.

PV