Toàn cảnh Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 10/09/2015 với phạm vi gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và 3 xã thuộc huyện Quế Võ. Quy mô đất đai khoảng 26.326ha. Dự kiến đến năm 2030 dân số đô thị đạt khoảng 890.000 người và tạo tiền đề để tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với mô hình đa cực tích hợp, tạo bởi 3 hành lang.

Trên cơ sở Quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Bắc Ninh đã sớm triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các chương trình phát triển đô thị nhằm cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch chung, thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh được lập và phê duyệt trước thời điểm Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội được phê duyệt nên chưa cập nhật được các chiến lược phát triển của Vùng, các định hướng phát triển đối với tỉnh Bắc Ninh và khu vực dự kiến phát triển đô thị Bắc Ninh. Do đó, việc điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển trước những định hướng, cơ hội phát triển mới và thực hiện các chủ trương phát triển đô thị của Chính phủ và địa phương.

Theo dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh Bắc Ninh, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035 có 9 nội dung trọng tâm như sau: Điều chỉnh phạm vi và quy mô lập quy hoạch. Diện tích quy hoạch từ 26.326ha thành khoảng 49.137ha. Thời hạn lập quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2035 và tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050. Dân số đến năm 2030 khoảng 1,5 - 2,1 triệu người; đến năm 2035 khoảng 1,7 - 2,6 triệu người; tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 2,1 - 3,2 triệu người; điều chỉnh mục tiêu, tính chất quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, làm tiền đề xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; điều chỉnh dự báo phát triển gắn với các chỉ tiêu quy hoạch đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương; điều chỉnh tổ chức không gian; điều chỉnh quy hoạch công nghiệp; điều chỉnh, cập nhật định hướng các khu chức năng; rà soát các quy hoạch; xây dựng hoàn thiện hệ thống khung hạ tầng kết nối.

Ông Đào Quang Khải Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định.

Về cơ bản, các thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua nội dung Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, nhưng cần chỉnh sửa bổ sung một số nội dung. Trong đó, Bộ Công an đề nghị tách riêng chỉ tiêu đất an ninh và đất quốc phòng trong quy hoạch chung. Bộ Quốc phòng lưu ý việc cập nhật số liệu đất quốc phòng. Bộ Nội vụ lưu ý việc điều chỉnh quy hoạch chung phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt, sắp xếp các đơn vị hành chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến về hiện trạng đất nông nghiệp của đô thị và rà soát số liệu đê điều, phòng chống thiên tai. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung hiện trạng quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn, quy hoạch sử dụng đất và các dự án ưu tiên đầu tư.

Bộ Khoa học và Công nghệ lưu ý việc bổ sung định hướng quy hoạch cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ. Bộ Tài chính đề nghị bổ sung cơ sở pháp lý để có đề xuất huy động nguồn lực phù hợp theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Giao thông vận tải đề nghị nghiên cứu chỉ tiêu quỹ đất dành cho giao thông cho từng giai đoạn, cân nhắc phát triển đường Vành đai IV – Thủ đô Hà Nội là hành lang phát triển đô thị.

Bộ Công Thương có ý kiến về diện tích đất cho phát triển khu công nghiệp và bổ sung nội dung phát triển hạ tầng thương mại hiện đại. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xem xét dành quỹ đất cho phát triển các cơ sở giáo dục. Hiệp hội Đô thị Việt Nam lưu ý vấn đề phát triển kinh tế đa ngành và xây dựng đô thị thông minh.

Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải cam kết sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo phù hợp quy định của pháp luật, đưa Bắc Ninh phát triển thành một đô thị xanh và bền vững.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã nhấn mạnh một một số nội dung quan trọng mà UBND tỉnh Bắc Ninh cần phải lưu ý để rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện trong Nhiệm vụ. Đó là nội dung thời hạn quy hoạch, đánh giá kỹ hiện trạng của đô thị Bắc Ninh, rà soát dự báo quy mô dân số, quy mô đất đai, mô hình cấu trúc không gian phát triển, định hướng không gian thiết kế đô thị, xem xét quy hoạch sử dụng đất và đặc biệt lưu ý hạ tầng phải đi trước một bước.

Trên có sở đó, Bộ trưởng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh và đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định để hoàn thiện Hồ sơ gửi Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt./.

PV