Trong 23 năm, từ 1945 đến 1967, Bác Hồ đã về thăm tỉnh Bắc Ninh 18 lần, riêng giai đoạn năm 1958 - 1959 ghi nhận 5 lần. Thật là vinh dự với vùng đất quê hương văn hiến Bắc Ninh. Hiếm nơi nào được Bác đến thăm nhiều như Bắc Ninh.

Vùng đất được in dấu chân Bác, những con người được trực tiếp thấy Bác, nghe Bác huấn thị và trong ký ức người Bắc Ninh còn đọng lại những hình ảnh trìu mến, tiếng nói ấm áp thân thương của vị cha già, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới.

Những lời căn dặn, chỉ bảo của Người thể hiện tính nhân văn sâu sắc, là bài học, là động lực để Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh phấn đấu, xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh.

Sau giải phóng năm 1954, miền Bắc nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng bị tàn phá nặng nề do chiến tranh, ruộng đất hoang hóa. Bắc Ninh tiến hành cải cách ruộng đất nhưng gặp nhiều khó khăn do phương thức sản xuất lạc hậu, phương tiện sản xuất thiếu thốn, dịch bệnh hoành hành... Trước tình hình trên, ngày 11/7/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về dự hội nghị sản xuất của tỉnh Bắc Ninh (tổ chức tại thị xã Bắc Ninh, nay là thành phố Bắc Ninh) thăm, động viên và chỉ đạo Đảng bộ và Nhân dân tích cực sản xuất nông nghiệp.

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo về tình hình làm mùa và phong trào đổi công, Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích tình hình và động viên Đảng bộ và Nhân dân Bắc Ninh phải khắc phục khó khăn, thi đua sản xuất nông nghiệp. Người căn dặn rằng, cán bộ các cấp phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và lề lối làm việc, phải gương mẫu, mạnh dạn cải tiến kỹ thuật (đổi mới, sáng tạo). Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phải đoàn kết, thi đua xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh giàu có.

Cũng trong năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh 3 lần về thăm các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh. Ngày 20/9/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm công trường đại thủy lợi Bắc - Hưng - Hải. Ngày 16/10/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm công trường thủy lợi vừa và đại thủy lợi Bắc - Hưng - Hải. Ngày 25/12/1958, Hồ Chủ tịch đã về thăm công trường đại thủy lợi Bắc - Hưng - Hải lần thứ ba, giữa lúc công trường đang thi đua đổ bê tông ở móng cống Xuân quan và hoàn thành việc đào kênh để kịp lấy nước phục vụ sản xuất Đông - Xuân.

Tại đây, Bác đều đến tận nơi thăm hỏi dân công, động viên Nhân dân các địa phương ra sức làm thủy lợi, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Người căn dặn cán bộ, đảng viên và Nhân dân “Phải giáo dục tốt. Phải công tác chính trị tốt. Phải làm cho mọi người vui vẻ hăng hái góp công, góp sức. Phải tổ chức tốt, phải lãnh đạo tốt, kỷ luật chặt chẽ. Đảng viên và đoàn viên thanh niên làm đầu tàu, gương mẫu.

Cán bộ lãnh đạo và cán bộ các ngành tư tưởng phải thông, phải thật thông. Phải có quyết tâm khắc phục khó khăn, làm tròn nhiệm vụ. Phải đồng cam cộng khổ với nhân dân. Phải khuyến khích và giúp đỡ nhân dân phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất. Phải chống tư tưởng bảo thủ, chống tác phong quan liêu, chống lãng phí.

Cuối cùng, mọi người phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết giữa cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ với nhân dân, giữa nhân dân với nhân dân... Đoàn kết là lực lượng”.

Về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết, khắc phục khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Phải phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân để xây dựng, phát triền kinh tế - xã hội; cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần gương mẫu. Mỗi người dân phải tích cực học hỏi, phát huy sáng kiến, thi đua với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ”.

Đến ngày 14/9/1959, Hồ Chủ tịch về dự Hội nghị Thủy lợi toàn miền Bắc họp tại xã Hiên Vân, huyện Tiên Du. Sau khi nghe đại biểu báo cáo thành tích công tác thủy lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao 10 huy hiệu tặng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác thủy lợi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Cán bộ phải đi đúng đường lối quần chúng, dựa vào Nhân dân; trước hết phải tin tưởng vào lực lượng và trí tuệ của Nhân dân là vô cùng, vô tận. Tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tổ chức được trí tuệ và lực lượng đó thì việc gì khó mấy cũng làm được”.

Người nêu rõ: “Bây giờ chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là công cuộc lâu dài, làm thủy lợi cũng vậy, phải lâu dài mới giành được thắng lợi lớn. Làm thủy lợi là phong trào của toàn dân”.

Hồ Chí Minh còn căn dặn, Nhân dân giữa các xã, các huyện, cần phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thi đua với nhau, phải cùng làm, phải thảo luận với nhau thì việc gì khó mấy cũng làm được.

Nhờ vậy, từ khi tái lập ngày 01/01/1997 theo Nghị quyết của Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 10 (ngày 06/11/1996), xuất phát điểm là tỉnh nông nghiệp còn nhiều khó khăn, đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm đầu cả nước, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

18 lần Bác về thăm Bắc Ninh cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và dự Lễ kỷ niệm Lý Bát Đế tại làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, ngày 13/9/1945.

 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm ngôi đình làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, địa điểm họp dự bị của Quốc hội, tháng 2/1946.

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tháng 5/1946.

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cụ Nguyễn Phụ Doãn, làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tháng 10/1946.

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cụ Chắt Minh làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tháng 10/1946.

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bắc Ninh, ngày 17/11/1946.

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách ruộng đất Đoàn Bắc - Bắc tại làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, ngày 17/12/1955.

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm đê Mai Lâm, xã Mai Lâm, huyện Từ Sơn (nay là xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) và đồng bào vùng bị lụt ở Bắc Ninh, ngày 05/9/1957.

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh về dự Hội nghị thi đua tỉnh Bắc Ninh, ngày 11/7/1958.

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Công trường thủy lợi Bắc - Hưng - Hải, ngày 20/9/1958.

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một số công trường thủy lợi loại vừa ở Bắc Ninh và lần thứ hai đến Công trường đại thủy nông Bắc - Hưng - Hải, ngày 16/10/1958.

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Công trường thủy lợi Bắc - Hưng - Hải lần thứ ba, ngày 25/12/1958.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại những lần Bác về thăm quê hương quan họ

13. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Công trường thủy lợi Bắc - Hưng - Hải và thăm làng gốm và hợp tác xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội), ngày 20/02/1959.

14. Chủ tịch Hồ Chí Minh về nói chuyện với Hội nghị thủy lợi toàn miền Bắc tổ chức tại xã Hiên Vân, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, ngày 14/9/1959.

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi kiểm tra tình hình đê điều và công tác chuẩn bị phòng chống lũ lụt ở Bắc Ninh, ngày 25/7/1960.

16. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trường Thể dục thể thao Từ Sơn tại xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, ngày 14/12/1961.

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đồng bào, cán bộ tỉnh Hà Bắc và dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và nói chuyện với đại biểu các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Bắc tại cuộc mít tinh ở sân vận động thị xã Bắc Giang, ngày 17/10/1963.

18. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và chúc Tết cán bộ, Đảng viên và Nhân dân xã Tam Sơn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc (nay là thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), ngày 09/02/1967 (mồng 1 tết Đinh Mùi).

Sau đây là một số hình ảnh tư liệu ghi lại chuyến thăm của Bác về với Bắc Ninh:

 

 

 

Bác về thăm Đình Bảng
“Trẻ em như búp trên cành/biết ăn, biết học hành là ngoan”.

Trong mắt các em thiếu nhi, Bác Hồ luôn là hình ảnh hiền từ, râu tóc bạc phơ, uy nghi, thân thương như một ông tiên.
(Trong ảnh là các em thiếu nhi huyện Từ Sơn trong 1 lần được gặp Bác
)

PV