Quê cha của ông là Văn Giang, xưa thuộc Bắc Ninh- Kinh Bắc (năm 1960 mới bị cắt về Hưng Yên). Quê mẹ ông là Thuận Thành, nay vẫn Bắc Ninh...

                                                                                Nhạc sĩ Phó Đức Phương (1944-2020)

Tôi yêu nhạc của ông từ thủa hoa niên. Đến khi đứng tuổi, nghe bài hát “Về quê” vào đúng hôm đang đi ngang qua chợ Dâu, quê mẹ ông. Nhìn những lều tranh mái che, dưới là hàng quà bánh đa bánh đúc của chợ quê thấy rưng rưng đồng cảm với người nhạc sĩ tài hoa...

Ông ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại một di sản âm nhạc tuyệt vời. Đời nhạc sĩ nhiều khi chỉ cần lưu trong lòng người nghe một bài hát đã là hạnh phúc. Thế nhưng ông có rất nhiều bài hát sẽ sống mãi với cuộc đời như: hồ trên núi, những cô gái quan họ, huyền thoại hồ Núi Cốc, phù vân Yên Tử, chiều phủ Tây Hồ, chảy đi sông ơi, về quê... Những bài hát, những giai điệu mượt mà, trong sáng, trữ tình, đẹp đến nao lòng của ông sống mãi cùng thời gian.

Vĩnh biệt ông, một người nhạc sĩ tài hoa của quê hương Kinh Bắc!

Trần Thanh Cảnh