Mộc bản chùa Dâu, niên đại từ năm 1752 - 1859, hiện lưu giữ tại chùa Dâu, phường Thanh Khương, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được công nhận là bảo vật Quốc gia đợt này

 

Đến nay, cùng với Mộc bản chùa Dâu, tỉnh Bắc Ninh có tổng số 18 bảo vật, nhóm bảo vật Quốc gia gồm: Bộ tượng Phật Tam thế chùa Bút Tháp, Hương án chùa Bút Tháp và Tòa Cửu phẩm liên hoa chùa Bút Tháp (lưu giữ tại chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành); Cửa võng đình Diềm; Bia Tiến sĩ Văn Miếu Bắc Ninh; Tượng phật Adiđà (lưu giữ tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du); Tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay (lưu giữ tại chùa Bút Tháp, thị xã Thuận Thành); Bia “Xá Lợi Tháp Minh” (hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh); Rồng đá (Xà thần) (hiện lưu giữ tại đền thờ Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình); Ba pho tượng Tam Thế (hiện được lưu giữ tại chùa Linh Ứng, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành); Bộ tượng 10 linh thú Chùa Phật Tích; Cột đá chạm rồng chùa Dạm; Bộ tượng Phật Tứ Pháp vùng Dâu - Luy Lâu (hiện thờ tại Chùa Dâu, Chùa Phi Tướng, Chùa Dàn, thị xã Thuận Thành); Mộc bản sách “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” (lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh); Thạp đồng văn hóa Đông Sơn (thành phố Từ Sơn); Bia đá chùa Tĩnh Lự (huyện Gia Bình), Tượng Quan thế âm chùa Cung Kiệm (thị xã Quế Võ)./.

PV