Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW trong buổi làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh vào chiều 15/4. Cùng đi có các đồng chí: Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Sỹ Thắng)

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và Quý I/2021; công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Quốc Chung trình bày nêu rõ, theo đó, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh gặp phải không ít khó khăn, thách thức do bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là những ảnh hưởng sâu rộng của dịch COVID-19 tới các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của TW, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp, ngành; sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Bắc Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/26 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đứng ở nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và cơ bản hoàn thành các tiêu chí của tỉnh công nghiệp.

Cụ thể, duy trì tốc độ tăng trưởng, tổng sản phẩm GRDP (giá hiện hành) 205.000 tỷ đồng, tăng 1,36% (riêng Quý I/2021 tăng 8,16%); quy mô kinh tế đứng thứ 8 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người đạt 6.200 USD, đứng thứ 3 toàn quốc; thu nhập bình quân đầu người đạt 79,9 triệu đồng, đứng thứ 5 toàn quốc; quy mô công nghiệp đứng đầu cả nước, với giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 2,19% so với năm 2019 (riêng Quý I/2021 tăng 9,6%)...

Về công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp với nhiều hình thức như phương tiện truyền thông, sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt các tổ chức Hội, đoàn thể cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân; các ngành, các giới nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy cũng kịp thời ban hành các văn bản triển khai, bảo đảm sát, đúng thực tiễn, xác định các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, với tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, toàn diện của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận một số vấn đề chủ yếu: Lộ trình đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc TW; tăng cường công tác thu hút đầu tư có tính chất chiến lược; công tác cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác quản lý tài nguyên môi trường; xây dựng con người Bắc Ninh - Kinh Bắc…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận tỉnh Bắc Ninh chủ động, nghiêm túc, sát thực trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng chương trình hành động của các cấp, ngành; đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong thời gian qua, góp phần không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân. Để triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Bắc Ninh cần quan tâm một số vấn đề chủ yếu: Tập trung ưu tiên quan tâm công tác quy hoạch, nhất là giữ vững kỷ cương quy hoạch; phát triển gắn với điều kiện cụ thể, nguồn lực; quan tâm công tác môi trường; khai thác giá trị văn hóa - lịch sử; thu hút đầu tư có trọng điểm, có chiến lược; công tác quản lý đất đai; quan tâm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19…, từ đó, đóng góp vào mục tiêu phát triển của tỉnh Bắc Ninh và cả nước nói chung.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW tiếp thu, ghi nhận, phân tích làm rõ một số vấn đề cụ thể, đồng thời, khẳng định đây là tư liệu, vấn đề thực tiễn quý giá, là cơ sở để tham gia đóng góp với Bộ Chính trị khi họp bàn, quyết định về các vấn đề liên quan.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan khẳng định những thành tựu, kết quả trên các mặt kinh tế - xã hội của Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua, tỉnh luôn nhận được sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TW, sự đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Tiếp thu, ghi nhận ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí trong Đoàn công tác để điều chỉnh, bổ sung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Đào Hồng Lan cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TW để xây dựng tỉnh ngày càng phát triển./.

 

PV