Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho đồng chí Phùng Đức Chiến (Ảnh: Diên An)

*** Theo Quyết định 34-QĐ/TU, ngày 30/11/2020, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, được thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh từ ngày 02/12/2020 và đề nghị HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh theo quy định; tiếp tục làm nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ theo Quyết định 1580-QĐ/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Quyết định 36-QĐ/TU ký ngày 01/12/2020, đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được điều động về Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 02/12/2020.

Trao Quyết định và chúc mừng tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận những thành tích, đóng góp của đồng chí Phùng Đức Chiến trong thời gian công tác vừa qua, tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm công tác, tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo, tập thể cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Ban trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tổ chức cán bộ..., từ đó, góp phần vào triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Bắc Ninh trong thời gian tới.

Ghi nhận trên các cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Văn Hùng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng tập thể đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Hùng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phùng Đức Chiến cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành trong thời gian qua, hứa tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, cùng tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XIX cám ơn sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, các cấp ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời, khẳng định tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong thời gian tới.

*** Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho đồng chí Ngô Văn Liên (Ảnh: Diên An)

Theo Quyết định 39-QĐ/TU ký ngày 01/12/2020, đồng chí Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được điều động về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 02/12/2020.

Tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khóa XX tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Văn Liên (Ảnh: Anh Tuấn)

Phát biểu tại lễ trao Quyết định, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Ngô Văn Liên sẽ tiếp tục phát huy những thành tích trong quá trình công tác cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Về phần mình, đồng chí Ngô Văn Liên bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới, hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban chung sức, đồng lòng xây dựng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày càng vững mạnh.

*** Tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Vũ Minh Hiếu (Ảnh: Diên An)

Cụ thể, theo Quyết định 38-QĐ/TU ký ngày 01/12/2020, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Tài được điều động về Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 02/12/2020.

Chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Vũ Minh Hiếu trên nhiều lĩnh vực, đơn vị công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Vũ Minh Hiếu phát huy kinh nghiệm, vai trò người đứng đầu cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy bày tỏ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng điều động, giao trọng trách, hứa nỗ lực, phấn đấu cùng tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đoàn kết và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

PV