Dưới sự chủ trì của các đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ngày 09/12, HĐND tỉnh khóa XVIII khai mạc kỳ họp thứ 21 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng đồng chí Ngô Tân Phượng (Ảnh: Diên An)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung khẳng định với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định năm 2020 tỉnh bước đầu thành công trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, tuy nhiên, tác động tiêu cực của dịch COVID-19 dẫn đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Nhấn mạnh khối lượng công việc của Kỳ họp rất lớn và nhiều nội dung quan trọng, đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, trao đổi thẳng thắn, làm rõ những vấn đề hạn chế, bất cập và các bức xúc, kéo dài trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó, quyết nghị những vấn đề trọng tâm, thiết thực đảm bảo đúng quy định pháp luật, sát tình hình thực tiễn và phù hợp với tâm tư, nguyện vọng, sự mong đợi chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Sau đó, HĐND tỉnh tiến hành các thủ tục theo luật định và biểu quyết nhất trí cao thông qua Nghị quyết về: cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đối với ông Nguyễn Hữu Thành, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Chí Kiên, nguyên Phó Bí thư Thường trực thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh (được nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Hùng; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đã được điều động làm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và sự điều hành của UBND tỉnh năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 do đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày khẳng định: Năm 2020, tỉnh bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Ngay từ đầu năm, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và có tác động tiêu cực, ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân cả nước nói chung và Bắc Ninh nói riêng.

Trước những khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và tận dụng tốt các cơ hội, vượt qua khó khăn, nỗ lực thúc đẩy phát triển toàn diện, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội... Nhờ đó, kinh tế tăng trưởng 1,36%, quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, đứng thứ 8 toàn quốc, GRDP bình quân đầu người gấp 2,1 lần bình quân cả nước, kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Cùng với đó, chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chăm lo các đối tượng chính sách và an sinh xã hội đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh.

Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế như tăng trưởng không đạt kế hoạch, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, sự kết nối của doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI còn hạn chế, tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư còn chậm, công tác quản lý quy hoạch, đất đai, bảo vệ môi trường còn một số tồn tại và diễn biến phức tạp ở một số nơi...

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến và lãnh đạo tỉnh chúc mừng các đồng chí được nghỉ chế độ và chuyển công tác khác (Ảnh: Diên An)

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, nêu gương; tập trung phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế -xã hội bền vững; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, Báo cáo xác định mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 là tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa bảo vệ sức khỏe Nhân dân vừa tận dụng tốt các cơ hội, vượt qua khó khăn, nỗ lực đẩy mạnh phát triển toàn diện các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng đô thị thông minh, phát triển giáo dục và đào tạo toàn diện gắn với xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, hình thành đồng bộ cơ chế chính sách phát triển, tạo chuyển biến trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Bên cạnh đó, giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng Bắc Ninh phát triển bền vững và thực hiện lộ trình xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Các chỉ tiêu cụ thể: Tổng sản phẩm kinh tế (GRDP) tăng 4-5 % so với năm 2020, tỷ lệ vốn đầu tư so với GRDP là 34,6%, tổng thu ngân sách nhà nước 27.839 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 22.319 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,1%...

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy định hướng những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2021 và thời gian tiếp theo.

Cụ thể, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, phân tích, thảo luận, đánh giá đúng thực chất kết quả đã đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, nhất là chủ đề công tác năm 2021, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, từ đó quyết nghị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo hướng phấn đấu cao hơn, gắn với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, tính toán kỹ tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 4-5%.

Ngoài ra, đồng chí đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của HĐND, các Ban của HĐND; các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri, thẩm định các tờ trình, báo cáo, chất vấn, trả lời chất vấn và quyết nghị tại các kỳ họp, nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

UBND tỉnh cần tiếp tục quyết liệt trong quản lý, điều hành, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân sản xuất, kinh doanh./.

Đồng chí Ngô Tân Phượng sinh ngày 20/7/1968, tại xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế, trình độ lý luận chính trị: cao cấp, từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh (từ năm 2013 - 2015), Bí thư Huyện ủy Thuận Thành (từ năm 2015 - 2019), Giám đốc Sở Tài chính (từ năm 2019 đến nay).

PV