Theo Văn bản 1244/LĐTBXH-VL ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và những đơn vị liên quan thống kê, nắm thông tin về các đơn vị đang hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn để phục vụ trong công tác xác định đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo nhanh chóng và chính xác.

Một khu xóm trọ cho công nhân tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Thảo Huyền)

Người sử dụng lao động thực hiện nộp hồ sơ theo một trong các hình thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc trực tuyến (giao dịch điện tử). UBND cấp huyện căn cứ danh sách của người sử dụng lao động lập và xác nhận của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, hai nhóm người lao động được nhận hỗ trợ là công nhân đang làm việc trong doanh nghiệp (khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc vùng kinh tế trọng điểm) và người lao động quay trở lại thị trường lao động, trong đó, mức hỗ trợ cho người lao động đang làm ở các khu công nghiệp là 500.000 đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng (chi trả hàng tháng), và nhóm còn lại là 1 triệu đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng (chi trả hàng tháng).

Về quy trình nhận hỗ trợ, người lao động phải có đơn đề nghị hỗ trợ gửi cho doanh nghiệp. Trước ngày 15 hàng tháng, doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong hai ngày làm việc, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận quá trình tham gia của người lao động, sau đó, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị lên UBND cấp huyện để trình cấp tỉnh xem xét.

Trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ, doanh nghiệp chi trả cho người lao động, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động (thông tin quy định về ở thuê, ở trọ; quy định về hợp đồng lao động, người lao động đang làm việc thực tế tại đơn vị).

Dự kiến sẽ có trên 3,4 triệu người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 6.000 tỷ đồng./.

Anh Tuấn