Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QĐ

 

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đưa ra giải pháp nhằm sớm thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đồng chí Đinh Văn Duân, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh thông tin: Để kịp thời cấp kinh phí cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện nội dung trên, xin ý kiến đóng góp các sở, ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời có văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh cấp kinh phí về UBND cấp huyện để tổ chức chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn.

Được biết, theo kết quả rà soát, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 15.646 người có công, 39.827 đối tượng bảo trợ xã hội, 12.350 người thuộc hộ nghèo và 23.304 người thuộc hộ cận nghèo. Với dự toán hỗ trợ 3 tháng, mỗi tháng 500 nghìn đồng cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, mỗi tháng 250 nghìn đồng cho người thuộc hộ nghèo và cận nghèo, tổng kinh phí hỗ trợ dự toán là 109,95 tỷ đồng.

Đối với việc rà soát hỗ trợ doanh nghiệp, công nhân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, đối tượng ảnh hưởng nặng nhất là các ngành nghề vận tải, đơn vị dịch vụ nhà hàng, ăn uống, giáo dục ngoài công lập… Đến nay, Bắc Ninh có 1.000 doanh nghiệp phải ngừng việc, 1.279 người chấm dứt hợp đồng lao động, trên 1.000 người nghỉ việc không lương, 506 lao động phải làm việc luân phiên…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, tỉnh đẩy mạnh, đưa ra các giải pháp hỗ trợ kịp thời đối với những đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, tỉnh thống nhất chi trả tiền hỗ trợ làm hai đợt, đợt 1 dịp 30/4 và 1/5, đợt 2 chậm nhất ngày 15/5. Trong đó, ở lần chi trả đợt đầu tiên, tỉnh sẽ chi trả đối với 4 nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Đợt 2 sẽ chi trả tiền hỗ trợ với các đối tượng còn lại như hộ kinh doanh cá thể, lao động chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động vay vốn…

Để chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 được thực hiện có hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị trong quá trình chi trả bảo đảm công khai minh bạch, đối tượng thuộc 2 chế độ sẽ chọn một chế độ cao hơn không phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ khác. Các địa phương công khai danh sách đối tượng được chi trả hỗ trợ ở nơi công cộng, nhà văn hóa khu phố, thôn làng, UBND xã và trên phương tiện truyền thông. Công tác truyền thông cần đẩy mạnh để những người hưởng hỗ trợ nắm chủ trương của Đảng, Nhà nước, từ đó cùng tham gia công tác giám sát.

Đồng thời, Bắc Ninh cũng xem xét đối với những đối tượng khác không nằm trong Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg như giáo viên hợp đồng…từ đó có hướng tham mưu, đề xuất trình các cấp có thẩm quyền thông qua theo các chính sách địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao nhiệm vụ cho từng ngành để thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ. Theo đó, ngành Bưu điện thực hiện chi trả hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội. UBND các huyện, xã thực hiện chi trả cho người có công, người nghèo, cận nghèo. Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì phối hợp các ngành liên quan thống kê chủ sử dụng lao động vay vốn thuộc diện trong Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đề xuất nguồn vốn hỗ trợ. Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể xã hội tham gia giám sát quá trình thực hiện…/

Quang Đạo