Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đang mạng lại nhiều hiệu quả. Ảnh minh họa

 

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 04, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 187 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 1.649 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,82 tỷ đồng.

Tính chung 04 tháng đầu năm 2020, Bắc Ninh có 732 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 5.751 tỷ đồng, tăng 3,6% về số doanh nghiệp; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,86 tỷ đồng.

Cấp đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh cho 200 đơn vị trực thuộc; thực hiện thủ tục giải thể cho 87 doanh nghiệp và 133 đơn vị trực thuộc; 101 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động; 371 doanh nghiệp và 45 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động; 182 doanh nghiệp và 27 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 16.735 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 251.447 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 15 tỷ đồng. Trong đó, 528 doanh nghiệp tư nhân; 9.103 Công ty TNHH MTV; 4.627 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 2.477 Công ty cổ phần; cấp giấy chứng nhận hoạt động cho 3.271 Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh.

Ngoài ra, có 606 doanh nghiệp và 74 đơn vị trực thuộc đang tạm ngừng kinh doanh với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 3.523 tỷ đồng./.

Như Quỳnh