Lãnh đạo huyện Quế Võ trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. (Ảnh: QM)

Nội dung Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Quế Võ đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, nội dung quy định của Điều lệ Đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ có chuyển biến tích cực; tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ luôn ổn định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã tổ chức 237 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy, lãnh đạo các cấp với hơn 18.200 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời 1.448 ý kiến, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 74 ý kiến của nhân dân; kết nạp 627 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị Huyện ủy Quế Võ tiếp tục tập trung thực hiện tốt chủ đề của tỉnh năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, cụ thể hóa việc giữ gìn, xây dựng, duy trì môi trường xanh-sạch-đẹp tại địa phương; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí; thực hiện nghiêm Kết luận 561/KL-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về các giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Quế Võ sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên; xây dựng Đảng bộ chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị và đạo đức; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân./.

Quang Minh