Quang cảnh điểm cầu Bắc Ninh. Ảnh: QĐ

 

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Hội nghị thông tin những nội dung chính Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII). Theo đó, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII đã thảo luận và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng trên tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời thông báo đến hội nghị một số tình hình về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh đến các sự kiện quan trọng tác động đến tư tưởng, dư luận xã hội trong thời gian vừa qua để đội ngũ báo cáo viên làm tốt hơn công tác dự báo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; Kết quả và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới; Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020; Công tác phòng chống thiên tai để hạn chế thấp nhất những thiệt hại xảy ra.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Hồng Lan - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII), góp phần quan trọng tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng bộ, thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh -tế xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 đến cán bộ chủ chốt và đảng viên, bằng hình thức phù hợp, hoàn thành trước ngày 10/6/2020; Lãnh, chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo kế hoạch; Chủ động, tích cực công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ của năm 2020, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Các cơ quan tuyên truyền tiếp tục tuyên truyền kết quả và các nội dung Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư (khóa XII) theo định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy../

Quang Đạo