Thông tin chuyên đề “Những nội dung cốt lõi của Hiệp định EVFTA, thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra và giải pháp của Việt Nam”; một số nội dung định hướng công tác tuyên truyền theo hình thức trực tuyến đến 11 điểm cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, kết nối với điểm cầu của T.Ư. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

 
Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh.

Các đại biểu tại các điểm cầu nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư quán triệt những nội dung chính của Nghị quyết số 55, với mục tiêu tổng quát nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với xuất, nhập khẩu năng lượng hợp lý; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Hội nghị nghe lãnh đạo Bộ Công thương và Ban Tuyên giáo T.Ư thông tin chuyên đề “Những nội dung cốt lõi của Hiệp định EVFTA; thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra và giải pháp của Việt Nam”; một số nội dung định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới để thực hiện tốt Nghị quyết số 55 và Hiệp định EVFTA, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh cần tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 55 và những nội dung cốt lõi của Hiệp định EVFTA, đồng thời gắn với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện; đưa các nội dung Nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ trong tháng tới.

Đối với cấp tỉnh, đề nghị các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 của tỉnh, các biện pháp phát triển kinh tế-xã hội, nhằm đón thời cơ, cũng như khắc phục các thách thức khi thực hiện Hiệp định EVFTA; đặc biệt nhấn mạnh công tác xây dựng những chính sách, chế độ của địa phương, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển chung.

Về nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quốc Chung đề nghị các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tiếp tục chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp theo kế hoạch và mục tiêu kép là phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống dịch COVID-19; triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các nhà máy xử lý rác thải; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; tập trung công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; giữ vững ANTT… góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới./.

Quang Minh