Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

tại Khu lưu niệm ở xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn. (Ảnh: TL).

Tại buổi lễ, Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc của Đảng, của Cách mạng Việt Nam, Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9/7/1912 trong một gia đình trí thức nghèo thuộc dòng họ Nguyễn Trãi, tại làng Phù Khê, tổng Nghĩa Lập, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là thôn Phù Khê, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến, cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ sớm được giác ngộ lý tưởng cách mạng. Đồng chí được kết nạp vào Đông Dương cộng sản Đảng năm 1929 và trở thành Tổng Bí thư của Đảng vào tháng 3/1938 khi mới 26 tuổi.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam; là người chỉ đạo thay đổi chiến lược, tạo bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1938 - 1941. Đồng chí có nhiều cống hiến xuất sắc cho Đảng và cách mạnh về xây dựng phong trào, phương pháp đấu tranh cách mạng, đặc biệt với tác phẩm “Tự chỉ trích," đấu tranh bảo vệ quan điểm đúng đắn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng có giá trị lý luận, thực tiễn to lớn.

Noi gương, học tập đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nguyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Sau lễ dâng hương, Đoàn đại biểu đã thăm quan Khu trưng bày tư liệu, hiện vật, Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nơi gắn bó những năm tháng tuổi thơ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tại xã Phù Khê./.

TL