Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh tặng hoa, chúc mừng BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh hiện có 59 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh lần thứ V, góp phần xây dựng Đảng bộ và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động được thực hiện hiệu quả với 693 đơn vị có công đoàn cơ sở thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể. Hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động đạt nhiều kết quả. Từ năm 2016 đến nay, định kỳ hằng năm, các cấp Công đoàn tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”, qua đó tặng hơn 344.700 suất quà trị giá hơn 400 tỷ đồng, tặng vé và tổ chức xe đưa hơn 77.600 lượt công nhân lao động về quê đón Tết. Trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm công đoàn” cho 44 đoàn viên. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, hằng năm Đảng bộ có hơn 90% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có từ 15 đến 20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ năm 2015 đến 2018, Đảng bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2019 đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội xác định nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng và thực hiện tác phong làm việc khoa học, kỷ cương, hiệu quả, thực hiện nếp sống văn minh công sở, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm Đảng bộ và 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ; cử 2 đến 3 đảng viên đi đi học các lớp lý luận chính trị;...

Đại hội bầu 6 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh khóa mới và bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Phan Anh