Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Đào Hồng Lan, UVDKTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 101-KH/TU của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 20 tổ chức Đảng để tiến hành tổ chức Đại hội điểm. Đến thời điểm này, có 17/20 tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành tổ chức Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến phát biểu kết luận Hội nghị.

(Nguồn: bacninh.gov.vn)

Đại hội điểm cấp cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp ủy cơ sở tập trung chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ từ việc quán triệt, triển khai, nghiên cứu các Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp trên đến việc xây dựng kế hoạch, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, điều hành tổ chức Đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

 Công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ,bảo đảm dân chủ, các cấp ủy đều chuẩn bị có số dư ít nhất từ 10-15%. Hầu hết các Đại hội chỉ bầu một lần đủ số lượng với số phiếu tập trung cao; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội được được đảm bảo; công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết được quan tâm, tạo không khí phấn khởi và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến Đại hội như: thời gian giành cho quá trình thảo luận xây dựng Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội còn ngắn gọn, chưa đầy đủ; báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm một số cấp ủy khi đánh giá tình hình còn chưa sát với thực tế; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở trước, trong và sau Đại hội; thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các Đại hội…

 Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc nghiêm túc rút kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo Đại hội điểm để tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng còn lại tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.  Các cấp ủy xây dựng dự thảo Nghị quyết và chương trình hành động tại Đại hội đảm bảo sát thực tế, toàn diện; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tập trung chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, an sinh xã hội… ở cơ sở nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

 Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, tại các Đại hội cần thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch như kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn; không bố trí các đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, học sinh đến chúc mừng Đại hội; giảm quy mô chương trình văn nghệ.. Cùng với đó, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19, gắn với việc chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Trường Quân