Theo Luật sư Nguyễn Thành Long, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh, tính đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã có 16.450 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi địa phương, doanh nghiệp và người dân phải chủ động, tích cực thực thi đầy đủ, nghiêm chỉnh các cơ chế chính sách, quy định pháp luật trong hội nhập phát triển kinh tế xã hội. Đây là thời cơ thuận lợi để Hội pháp chế doanh nghiệp ra đời, phát triển, góp phần nâng cao chuỗi giá trị của doanh nghiệp, trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt, tác động hàng ngày tới mọi mặt của đời sống xã hội.

 
Ban vận động thành lập Hội pháp chế doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh chính thức ra mắt. (Ảnh: TL)

 

Được biết, sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án thành lập Ban vận động, ngày 30/8/2019, Ban vận động thành lập Hội pháp chế doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã chính thức ra mắt và hoạt động. nhằm thu hút động đảo hội viên gồm: Luật sư, luật gia, các doanh nhân, doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức pháp chế… là những người tự nguyện tham gia. Hội nghị đã thống nhất chương trình hành động của Ban vận động, nhiệm vụ của các thành viên và chuẩn bị mọi điều kiện để thành lập Hội, tiến tới việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất của Hội pháp chế doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh theo quy định của pháp luật./.

Tin, ảnh: TL