Chiều 2/3, Huyện ủy Gia Bình đã tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác cán bộ.

 Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chuẩn y bà Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình giữ chức Bí thư Huyện ủy Gia Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan cùng các đại biểu
chúc mừng bà Nguyễn Thị Hà và ông Đặng Đình Mạch.


Đồng thời, điều động ông Đặng Đình Mạch, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh về huyện Gia Bình công tác, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu để HĐND huyện Gia Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Gia Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

 Tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Gia Bình khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngay sau đó đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện đối với ông Nguyễn Kim Thoại, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Gia Bình (nhận nhiệm vụ công tác mới); miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Gia Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Hà (nhận nhiệm vụ công tác mới).

 Sau khi nghe tờ trình, kỳ họp tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Gia Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Đình Mạch, Phó Bí thư Huyện ủy Gia Bình.

 Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của bà Nguyễn Thị Hà và ông Đặng Đình Mạch trong suốt quá trình công tác; dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, các đồng chí đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Trên cương vị công tác mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị bà Nguyễn Thị Hà và ông Đặng Đình Mạch tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Gia Bình ngày càng phát triển. Trước mắt lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, ông Đặng Đình Mạch đã có nhiều năm gắn bó với ngành Thanh tra, từng là Trưởng Phòng Nghiệp vụ IV, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh. Tháng 12/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh./.

Trường Quân