Theo đó, giá bán nhà ở xã hội dưới 6 tầng tối đa là 9.860.000 đồng/m2, từ 6-7 tầng là 12.112.000 đồng/m2 và từ 8-10 tầng là 12.713.000 đồng/m2

Khung giá cho thuê nhà ở xã hội dưới 6 tầng là 57.000 đồng/m2/tháng, từ 6-7 tầng là 70.000 đồng/m2/tháng và từ 8-10 tầng là 74.000 đồng/m2.

Khung giá cho thuê mua nhà ở xã hội: thuê 05 năm, giá thấp nhất là 156.000 đồng/m2/tháng và không vượt quá 202.000 đồng/m2/tháng; thuê 10 năm, giá thấp nhất là 78.000 đồng/m2/tháng, cao nhất 111.000 đồng/m2/tháng; thuê 15 năm, giá thấp nhất là 63.000 đồng/m2/tháng, cao nhất là 82.000 đồng/m2/tháng.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, nguyên tắc và cơ sở xác định khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Thông tư 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Một dự án nhà ở xã hội tại thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Diên An)

Với nhà cho thuê mua phải thanh toán trước 20%, số còn lại trả trong 5-10-15 năm, tùy theo cam kết trong hợp đồng giữa các chủ thể.

Giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua tại Điều 2 của Quyết định chưa có tiền sử dụng đất, tiền đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý vận hành nhà chung cư; đã bao gồm chi phí bảo trì công trình 2% và thuế VAT 5%; được xác định trên cơ sở chi phí đầu tư xây dựng tại mặt bằng quý II/2020.

Hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua tự xác định giá nhưng không được cao hơn giá quy định tại Điều 2 của Quyết định này; trước khi ký hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua với khách hàng phải gửi bảng giá đến Sở Xây dựng để theo dõi, kiểm tra.

Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cao trên 10 tầng thì trình Sở Xây dựng thẩm định theo quy định.

Quyết định nêu rõ, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện; khi chỉ số giá xây dựng công trình tăng hoặc giảm từ 10% trở lên, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các chính sách về tài chính theo quy định.

Cục Thuế chủ trì hướng dẫn và giải quyết kịp thời các chính sách ưu đãi về thuế theo quy định pháp luật. Ngân hàng chính sách xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải kiểm tra, theo dõi việc xây dựng nhà ở xã hội, việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn; tổ chức thông tin, tuyên truyền các quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nhà xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư.

Riêng UBND cấp xã phải kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và giải quyết theo thẩm quyền các vướng mắc, phát sinh tranh chấp, báo cáo UBND cấp huyện để tổng hợp gửi Sở Xây dựng, đồng thời, thực hiện trách nhiệm theo quy định pháp luật về xác nhận các đối tượng đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà; tổ chức thông tin, tuyên truyền các quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nhà xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư./.

PV