Chi bộ Ban Quản lý an toàn thực phẩm là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thành lập năm 2018, hiện có 50 đảng viên sinh hoạt tại 4 tổ đảng. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo, điều hành; hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ I đề ra. Với chức năng giúp UBND tỉnh tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện chức năng, thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, hiện đang quản lý hơn 9.800 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trong đó gần 9.500 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn, đạt 94,3%.

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng
Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. (M.B/bacninh.gov.vn)


Tiến hành thanh tra, kiểm tra 7.100 cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động giám sát, truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể được Chi bộ quan tâm thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ kết nạp được 10 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên hiện nay là 50 đồng chí, trong đó 40 đảng viên chính thức. Hàng năm, 100% đảng viên được công nhận hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019, Chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen.

 Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;  đồng thời gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới từng nhiệm vụ cụ thể của từng đảng viên. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 5 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh./.

Trường Quân