Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các tiêu chí sản phẩm tham gia Chương trình tới các Sở, ngành, địa phương, chủ thể tham gia, đồng thời, phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức rà soát, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoàn thiện các tiêu chí đối với các sản phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan các sản phẩm tham gia OCOP.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thành Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 đề nghị các thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đánh giá chính xác sản phẩm đảm bảo công tâm, khách quan, để sau khi sản phẩm lưu thông trên thị trường cũng phải được người tiêu dùng đánh giá cao.

Sau khi phân hạng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình quảng bá để các sản phẩm OCOP nói trên đến được với các địa phương trong cả nước và tiến tới xuất khẩu.

Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị các doanh nghiệp, chủ thể trên địa bàn tiếp tục đầu tư, nghiên cứu để có nhiều sản phẩm tham gia chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tham gia chương trình OCOP, Bắc Ninh có 36 sản phẩm của 16 chủ thể thuộc các lĩnh vực: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, trang trí… Tại hội nghị, thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện; các thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh tiến hành chấm điểm, phân hạng các sản phẩm theo Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi đánh giá, chấm điểm, Hội đồng sẽ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo Quyết định 1048/QĐ-TTg, Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP gồm 3 phần.

Cụ thể, phần A: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm), gồm tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng.

Phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (25 điểm) gồm tiếp thị, câu chuyện về sản phẩm.

Phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (40 điểm) gồm chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế.

Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 và được phân thành 05 hạng, trong đó hạng 05 sao đạt từ 90 đến 100 điểm, hạng 04 sao đạt từ 70 đến 89 điểm, hạng 03 sao đạt từ 50 đến 69 điểm, hạng 02 sao đạt từ 30 đến 49 điểm, và hạng 01 sao đạt dưới 30 điểm./.

PV