Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh. Cuối năm 2017, thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh; đến cuối năm 2019, cả 3 xã còn lại là Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân được nâng cấp lên phường, không gian đô thị được mở rộng tới 100% các địa phương cơ sở, khu dân cư toàn thành phố.

Đô thị thành phố Bắc Ninh ngày càng được xây dựng khang trang, hiện đại. (Ảnh: Quốc Trung)

Kinh tế tăng trưởng ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh, đúng hướng; thương mại - dịch vụ giữ vai trò đầu tầu, động lực phát triển. Thu ngân sách Nhà nước hàng năm luôn vượt dự toán đề ra, huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho đầu tư phát triển với tổng kinh phí trên 40.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2015 - 2020. Cơ sở hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ, những yếu tố căn bản của đô thị hiện đại được hình thành vững chắc. Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, giáo dục - đào tạo luôn giữ vững vị trí đứng đầu tỉnh, an sinh xã hội được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Quốc phòng địa phương được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển. Chỉ số Năng lực cạnh tranh áp dụng cho các Sở/ngành (DCI), ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, luôn là địa phương dẫn đầu tỉnh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, đạt nhiều kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và chủ chốt các cấp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao nhu cầu hưởng thụ và đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Thường xuyên đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất, tập trung xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề thực sự đi vào cuộc sống. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn đoàn kết, thống nhất cao trong việc lựa chọn và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác và các quyết tâm chính trị đề ra hàng năm trong nhiệm kỳ. Thành phố đã tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều dự án, công trình chỉnh trang đô thị; sửa chữa, thay thế, duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống đài phun nước; lắp đặt bổ sung dụng cụ luyện tập thể thao, trò chơi cho trẻ em tại các vườn hoa, công viên; triển khai lát đá vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng kiến trúc công trình, đèn trang trí cây xanh. Triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố như: Nút giao Tây Nam, mở rộng đường Lý Anh Tông; các nút giao Quốc lộ 18 và Quốc lộ 38 với Quốc lộ 1; đường Trần Lựu kéo dài đi Kim Chân; đường vào trung tâm phường Vân Dương; đường lên khu di tích Văn Miếu... tháo bỏ dải phân cách, cải tạo vỉa hè trên nhiều tuyến đường. Thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng cao cấp trên địa bàn thành phố như Tập đoàn Mường Thanh, Vingroup, APEC...

Trên địa bàn đã hình thành các tuyến phố chuyên doanh về thời trang, vàng bạc trang sức, điện, điện tử, nội thất, đồ gỗ mỹ nghệ. Nhiều chủ trương về phát triển du lịch được triển khai đồng bộ giữa phát huy giá trị di sản với du lịch tâm linh, gắn với việc hình thành hệ thống du lịch hiện đại như công viên hồ điều hòa Văn Miếu, công viên hữu nghị quốc tế, bức phù điêu “Theo dòng lịch sử và văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc”, đài phun nước và màn hình nước hồ Thị Cầu..., đồng thời, hỗ trợ xây dựng thương hiệu một số sản phẩm truyền thống của thành phố như bún Khắc Niệm, bánh khoai, bánh ngũ vị Thị Cầu, tranh ghép gỗ Khúc Xuyên.

Ngày 17/3/2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (thứ 2 từ phải) trao hoa, Cờ thi đua, Quyết định Công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I cho lãnh đạo thành phố Bắc Ninh theo Quyết định 2088/QĐ-TTg ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Thanh Thương - TTXVN)

Đảng bộ thành phố luôn quan tâm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đối với công tác giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với giáo dục mũi nhọn, liên tục nhiều năm giữ vững đơn vị dẫn đầu tỉnh. Thành phố đã tập trung triển khai Nghị quyết 35-NQ/TU ngày 15/6/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường dạy ngoại ngữ cho học sinh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 - 2020” đem lại hiệu quả thiết thực. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ theo hướng đạt chuẩn với tổng kinh phí trên 1.500 tỷ đồng. Công tác khuyến học, khuyến tài gắn với xây dựng xã hội học tập được đông đảo các cơ quan, đơn vị và người dân quan tâm, hưởng ứng. Thành phố đã thành lập, đưa vào hoạt động có hiệu quả Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Hoàng Quốc Việt thành phố Bắc Ninh với tổng kinh phí huy động đến nay đạt trên 9 tỷ đồng.

Thành ủy, UBND thành phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, các hoạt động tuyên truyền đã được MTTQ và các đoàn thể quan tâm coi trọng, điển hình như: Cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch”; chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”. Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng, ban hành và triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 20/9/2018 về “Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2022”. UBND thành phố ban hành Quyết định 464/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 về xây dựng Bộ tiêu chí công nhận “Khu dân cư sạch” trên địa bàn nhằm xây dựng cảnh quan môi trường văn minh, an toàn.

Những dấu ấn nổi bật của thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2015 - 2020 đã và đang là nguồn sức mạnh, củng cố vững chắc niềm tin để thành phố bước vào giai đoạn 2020 - 2025 với khí thế mới, quyết tâm xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc - Bắc Ninh, thân thiện, an toàn, hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế của đô thị loại I, một thành phố đáng sống đang trên đà phát triển toàn diện và bền vững. Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đó là:

Một là: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đồng thuận, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh xứng tầm với vị thế đô thị loại I trực thuộc tỉnh, là trung tâm kinh tế, văn hoá - xã hội, động lực phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới. Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế phù hợp gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin. Phát huy tối đa lợi thế, vị thế đô thị trung tâm, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, tạo đột phá về phát triển không gian, hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, thân thiện, an toàn, hội nhập quốc tế.

Hai là: Tiếp tục duy trì, giữ vững phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển thương mại - dịch vụ; tập trung đầu tư phát triển đô thị quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ, tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị - không gian công cộng. Gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa và Dân ca Quan họ Bắc Ninh và những giá trị văn hóa truyền thống làm động lực góp phần phát triển thương mại du lịch, dịch vụ; đồng thời lấy thương mại - dịch vụ, du lịch tạo không gian để bảo tồn phát triển văn hóa. Đẩy mạnh phát triển toàn diện giáo dục - đào tạo gắn với xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư góp phần phát triển thành phố toàn diện và bền vững.

Ba là: Thực hiện có hiệu quả các đột phá: (1) Mở rộng không gian đô thị trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt; (2) Tập trung đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; (3) Phát triển thương mại - dịch vụ, khu vui chơi giải trí gắn với phát triển các khu đô thị có quy mô lớn theo hướng đô thị sinh thái, nhiều tiện ích phục vụ công cộng.

Bốn là: Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phấn đấu dẫn đầu toàn diện phong trào giáo dục của tỉnh; (2) Hoàn chỉnh quy hoạch đô thị, thực hiện kỷ cương, trật tự đô thị; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên; làm tốt công tác GPMB các dự án. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tập trung xử lý ô nhiễm môi trường các phường Phong Khê, Khắc Niệm và trong khu dân cư; (3) Hỗ trợ thành lập, phát triển doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tích cực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số trong phát triển thương mại - dịch vụ; (4) Đầu tư phát triển, tuyên truyền quảng bá văn hóa vật thể và phi vật thể tạo điểm nhấn, ấn tượng mạnh về bản sắc văn hóa Kinh Bắc - Bắc Ninh, góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch, tăng cường sức hấp dẫn của đô thị trung tâm; (5) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Năm là: Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành trên các lĩnh vực: Về tăng cường dạy và học ngoại ngữ; về trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; về phát triển thương mại - dịch vụ; về phát triển hệ thống cây xanh đô thị; về đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường; về tăng cường phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống...

Bước vào nhiệm kỳ mới, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm chuyển hóa những thách thức thành cơ hội, những rào cản thành động lực để thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo./.

Vương Quốc Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh