Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TL

 

Theo thống kê, đến hết năm 2019, tổng vốn đầu tư đăng ký của Tổ hợp Samsung là gần 9,2 tỷ USD, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 30,4 tỷ USD, sử dụng gần 7 vạn lao động, góp phần không nhỏ vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, số lượng và giá trị cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Ninh trong chuỗi cung ứng của Samsung còn hạn chế. Vì vậy cần phải có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng cho Samsung.

Dự thảo Đề án xác định, giai đoạn 2020-2025, Bắc Ninh sẽ triển khai các chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trên địa bàn tỉnh; tăng 20% số lượng vendor cấp I và cấp II cho Samsung; nâng cao tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp cung ứng tại tỉnh vào giá trị sản xuất do Tổ hợp Samsung tạo ra tối thiểu 2%.

Tham dự Hội nghị, đại diện các sở ngành, Hội, đoàn thể đã thảo luận, phân tích những tiềm năng cũng như hạn chế của các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh có khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung; đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của Samsung.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Sở Công thương là cơ quan chủ trì xây dựng Đề án tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện Đề án, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, cụ thể. Đồng thời, làm việc với các doanh nghiệp có tiềm năng và đăng ký tham gia chuỗi cung ứng để hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của Samsung. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh tổ chức làm việc với Tập đoàn Samsung để tổ chức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ các quy định của pháp luật và các chính sách đã được tỉnh ban hành để tham mưu UBND tỉnh các giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ người nông dân thực hiện các thủ tục liên quan đến tích tụ ruộng đất, thuê đất để canh tác, sản xuất./.

TL