Diện mạo NTM ở Lương Tài ngày càng khởi sắc. Ảnh: Mai Phương

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Lương Tài tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, sau 10 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, tính đến hết năm 2019, 13/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đã đưa huyện Lương Tài đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó, góp phần tạo diện mạo nông thôn nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Trụ sở làm việc, trạm y tế của 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lương Tài đều được xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa theo hướng kiên cố, hiện đại; 93/101 thôn có nhà văn hóa để tổ chức sinh hoạt cộng đồng, một số xã có sân vận động và sân bóng đá do cấp xã và thôn quản lý.

Trường học các cấp từng bước được xây dựng theo chuẩn, tỷ lệ phòng học được kiên cố hoá đạt 100%, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học được đảm bảo.

Cụ thể: cấp học Mầm non có 256/256 phòng học kiên cố, 32 phòng chức năng, 102 phòng hành chính quản trị; cấp Tiểu học có 300/300 phòng học kiên cố, 131 phòng chức năng, 102 phòng hành chính quản trị, 7 nhà đa năng; cấp THCS có 171/171 phòng học kiên cố, 129 phòng chức năng, 113 phòng hành chính quản trị, 6 nhà đa năng.

Trong giai đoạn tiếp theo, huyện Lương Tài tập trung xây dựng khu trung tâm hành chính mới và đầu tư nâng cấp các tuyến đường nội thị, đường tỉnh. Phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh thực hiện dự án ĐT 285B kết nối quốc lộ 38 với quốc lộ 17; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư thực hiện nâng cấp 20 tuyến đường huyện, tập trung chỉ đạo phát triển các khu đô thị của huyện phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Lương Tài được định hướng xây dựng trở thành huyện Nông thôn mới của tỉnh; là vùng phát triển kinh tế nông nghiệp (ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm), dịch vụ thương mại, phát triển công nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương./.

Như Quỳnh