Một phố buôn bán ở Bắc Ninh năm 1899

Người dân qua lại nhộn nhịp ở khu phố buôn bán

Khung cảnh thị thành Bắc Ninh nhìn từ tháp canh của thành Bắc Ninh

Từ tháp canh nhìn vào bên trong thành Bắc Ninh

Khung cảnh ở Đáp Cầu, gần đồn lính Pháp, nay là phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh

Cảng Đáp Cầu

Làng Thị Cầu, nay là phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh

Thung lũng sông Thương, gần đồn Đáp Cầu

Trên đường từ Hà Nội tới Bắc Ninh, thuộc địa phận phủ Từ Sơn

PV