Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Gia Bình chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Thủy

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ĐUQS huyện Gia Bình đã tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ QS,QSĐP với các nhiệm vụ như sẵn sàng chiến đấu, tham gia giữu gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, diễn tập phòng chống thương tích - tìm kiếm cứu nạn, cử lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19…

Phát huy những kết quả đó, 6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy Quân sự huyện Gia Bình sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả ngay từ cơ sở, không để phức tạp xảy ra, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ; phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Tham gia luyện tập chỉ huy tham mưu một bên 2 cấp tại tỉnh,đạt kết quả tốt. Huấn luyện, kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu (trên 80% khá, giỏi) đơn vị đạt giỏi.

Duy trì chặt chẽ nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, không để vi phạm xảy ra. Rà soát, lựa chọn 14 đồng chí cán bộ đối tượng 3 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại tỉnh; mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 4 đúng kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Động viên, bàn giao quân nhân dự bị đúng kế hoạch. Thực hiện quy trình tuyển quân năm 2021 bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.  Thực hiện có hiệu quả chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức học tập, quán triệt cácnghị quyết, chỉ thị củaĐảng. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tuyên truyền; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy TW; Chỉ thị số 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” thành nền nếp vững chắc. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị pháp luật; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng; phấn đấu 100% cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Phan Anh